Kontakt

CIMIA s.r.o.

Kováčska 45

040 01 Košice

Slovenská Republika

zapísaný v OR OS Ke1, Oddiel:Sro, vložka čislo: 2606/V

IČO: 31 666 256,

IČ DPH: SK2020497787

Telefón: 0910 910 334

E-mail: obchod@obujma.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK84 8330 0000 0027 0074 0869

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Kód banky: 8330

Názov banky: Fio Banka

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 055/6220 781

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zastavte sa
keď pôjdete okolo

Kováčska 45, 040 01 Košice |
Hlavná 91, 040 01 Košice |
Námestie Osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
Námestie Osloboditeľov 74, 071 01 Michalovce |
M.R. Štefánika 2104, 075 01 Trebišov |