Vrátenie tovaru

Podmienky vrátenia tovaru:

Zákazník má garanciu vrátenia peňazí po dobu 14 dní ak nebude spokojný s dodaným tovarom. Po uplynutí 14 dní nemá nárok na vrátenie peňazí. Pri vrátení tovaru musí byť tovar riadne zabalený, nepoškodený a nepoužitý a odoslaný na našu adresu, spolu s formulárom. Odoslaný musí byť najneskôr v 14 deň odo dňa prijatia tovaru z obujma.sk. Tovar kupujúci odosiela na vlastné náklady. Peniaze budú vrátené do 14 dní odo dňa, keď vrátený tovar obdržíme nepoškodený.

Pri vrátení peňazí si vyhradzujeme právo na skryté náklady podľa spôsobu doručenia tovaru. To znamená, ak sa zakúpený tovar vracia, vyhradzujeme si právo na odpočítanie manipulačných poplatkov podľa spôsobu doručenia tovaru. Poštovné sa vracia v plnej výške podľa aktuálneho ceníka Slovenskej pošty. (viac v OP čl.VI) 

VRÁTENIE TOVARU - formulár

Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom: 

zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Zastavte sa
keď pôjdete okolo

Kováčska 45, 040 01 Košice |
Hlavná 91, 040 01 Košice |
Námestie Osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
Námestie Osloboditeľov 74, 071 01 Michalovce |
M.R. Štefánika 2104, 075 01 Trebišov |